Pracodawca powinien zapewnić

Mimo że od czasu upadku Bloku Warszawskiego minęło już trochę czasu i wiele zakładów zostało sprywatyzowanych, a niekiedy wręcz przestało istnieć, to wciąż możemy mówić, że wiele u nas firm branżowych, które zajmują się mechaniką, ślusarstwem, spawaniem i innym rodzajem pracy związanej z precyzyjną obróbką metali. Za każdym razem pojawia się problem pracodawców, bo mimo wielości takich firm stanowiska pracy pozostawiają wiele do życzenia. Pracodawcy nie inwestują w ubrania robocze, w wielu wypadkach pracownicy nie mają innego wyboru, jak pracować w swoich prywatnie kupionych.W każdym cywilizowanym i przede wszystkim uczciwym kraju nie ma z tym problemów. Prawo pracy stanowi, ze pracodawca ma obowiązek zapewnić ubrania robocze swoim pracownikom, o ile jest to praca która ubrania może niszczyć lub brudzić. Teoria mówi, że i ubrania robocze powinny się znaleźć na wyposażeniu polskiego pracownika, ale Państwowa Inspekcja Pracy nie przywiązuje do tego wielkiej wagi, a co za tym idzie – sami pracownicy są po prostu ignorowani w tej kwestii. Przykre to jest, bo w przypadku pracy fizycznej ubrania robocze są niezbędne, bo taka zawsze wiąże się z brudem i niszczeniem. Pracownik powinien pracować, a nie biegać po sklepach i za ciężko zarobione pieniądze kupować ubrania robocze i dzięki nim zbijać kapitał dla pracodawcy. Niestety będzie tak w naszym kraju do czasu, kiedy PIP nie zacznie surowo karać wszystkich tych, którzy nie inwestują w ubrania robocze i nie gwarantują swoim pracownikom należytego ubrania.Na pewno takie sytuacje drażnią. Pracownicy często się buntują i nie są zadowoleni z warunków pracy, to w dalszej kolejności przekłada się na słabą wydajność. Dlatego też w każdym zakładzie pracy, w jakim niestety pracownik się brudzi podczas wykonywania swoich obowiązków powinny się znajdować na stanie ubrania robocze gwarantowane przez pracodawcę. Dzięki temu poziom i jakość pracy może być na zdecydowanie wyższym poziomie.

Komentarze są zamknięte.