Saperowi pomaga?

Wielkie zainteresowanie budzą ubrania robocze używane w wojskach saperskich., jak wiadomo, rodzajów ładunków wybuchowych jest wiele, niekiedy mowa o minach, granatach, jeszcze innym razem są to bomby domowej roboty z dziwnymi mechanizmami, które trudno jest rozbroić nie narażając się na ryzyko wybuchu. To spory problem, bowiem saper pomylić się nie może, to bowiem grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, czyli możliwością detonacji, a co za tym idzie – ogromnym ryzykiem utraty życia. Czy ubrania robocze używane w wojskach saperskich mogą ratować życie?Specjaliści mówią ze tak, ale prawda jest znacznie gorsza. Dowodem na to jest śmierć jednego z polskich saperów biorących udział w misji pokojowej w Afganistanie. Zginął on podczas próby rozbrojenia ładunku wybuchowego. Nie ukrywajmy, ubrania robocze używane przez saperów to jedynie dodatek do ryzykownego trybu pracy. Może się zdarzyć, że podczas eksplozji saper będący w pewnej odległości od ładunku ocali swoje życie za sprawa specjalistycznego odzienia. Jeśli jednak bomba czy inny ładunek wybuchnie mu podczas rozbrajania tuż przed twarzą, to nie może liczyć na szczęście. To zazwyczaj kończy się źle, tak jak miało to miejsce w Afganistanie.Na szczęście niewiele zawodów wymaga, by mieć tak ryzykowne obowiązki. Na szczęście w większości przypadków ubrania robocze wyglądają zupełnie inaczej. Bo też same zawody nie wiążą się z ryzykiem utraty życia.Nie mniej warto się przyjrzeć tym najmniej znanym zawodom. A nie ma co ukrywać, wojska saperskie i ich ubrania robocze są dość unikatowe w naszym kraju. Nie w każdym mieście są służby zdolne do rozbrajania bomb. A szkoda, bo świat niestety pogrąża się w chaosie terrorystycznym. W naszym kraju na szczęście nie ma jeszcze bomb pułapek, ale może się zdarzyć, że za kilka lat się one pojawią. A tymczasem należy zapewnić najwyższej jakości ubrania robocze wszystkim saperom przebywającym na misjach pokojowych. Lub jeszcze lepiej – nie wysyłać tam żadnych kontyngentów.

Komentarze są zamknięte.