Styczność z ciekłymi substancjami chemicznymi

Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ciekłymi substancjami chemicznymi powinniśmy stosować odzież ochroną, a jednym z jej elementów są oczywiście rękawice ochronne. Aby nie narazić się na żadne poparzenia, podrażnienia i inne niebezpieczeństwa związane ze stycznością z tego typu substancjami rękawice ochronne są nam niezbędne. Jednak nie możemy zapominać o tym, że nie wszystkie chronią nas w takim samym stopniu przed różnymi chemikaliami. Dlatego też niezwykle ważne jest to, abyśmy wiedzieli, w jakiej sytuacji, jakich rękawic użyć.W sytuacji, kiedy mamy styczność z środkami służącymi do ochrony roślin musimy stosować rękawice ochronne wykonane na przykład z kauczuku butylowego, bądź też kauczuku poliakrylonitrylowego. Możemy użyć także takich, które są wykonane z neoprenu. Jeśli chodzi o rozpuszczalniki organiczne (zarówno aromatyczne, jak i chlorowane) to zazwyczaj stosujemy w tym wypadku rękawice ochronne wykonane z vitonu i PVA. Jednak, kiedy mamy styczność z alifatycznymi rozpuszczalnikami organicznymi to wtedy zazwyczaj stosujemy rękawice ochronne wykonane z perbunanu oraz neoprenu. Wyjątkiem są alkohol metylowy (tutaj niezbędne rękawice ochronne powinny być wykonane z kauczuku poliakrylonitrylowego, vitonu, kauczuku butylowego oraz PCV), czy też heksan, przy którym niezbędne nam będą rękawice ochronne wykonane z vitonu, kauczuku poliakrylonitrylowego oraz neoprenu. Jeśli styczność mamy z wodą lub też roztworami wodnymi soli to musimy się zaopatrzyć w rękawice ochronne wykonane z materiał ów takich jak guma naturalna i polichlorek winylu. Z kolei kiedy mamy styczność ze smarami to wtedy nasze rękawice ochronne powinny być wykonane z vitonu, kauczuku butylowego i perbunanu.Jak widzimy w przypadku różnych ciekłych substancji chemicznych mamy stosować różne rękawice ochronne. Nie powinniśmy o nich zapominać, gdyż bez nich narażeni będziemy na różne niebezpieczeństwa związane z urazami naszych rąk.

Komentarze są zamknięte.