Co robić gdy nie ma pieniędzy na spłatę zobowiązań?

money-1-979594-mZatory płatnicze są codziennością we współczesnym biznesie i o ile zdarzają się one sporadycznie, nie powinny stanowić problemu. Notoryczne opóźnienia w płatności lub całkowite zaprzestanie regulowania zobowiązań stawia firmę w bardzo złym położeniu i świadczy o utracie płynności finansowej mogącej skutkować nawet upadłością. Nie płacenie w terminie faktur może poważnie nadszarpnąć opinię u kontrahentów, czego efektem może być utrata kontraktów i kolejnych zamówień.

 

Dlatego gdy pojawiają się pierwsze symptomy utraty płynności, należy niezwłocznie podjąć intensywne kroki, mające na celu jak najszybsze wyjście z kłopotów i zminimalizowanie strat. Przede wszystkim należy przejrzeć własne należności i spróbować jak najszybciej odzyskać zaległe pieniądze od swoich klientów. Można zwrócić się do banku o kredyt w rachunku firmowym czy odnawialną linię kredytową. Analiza kosztów i ich redukcja to również zadanie, które na czas kryzysu w finansach firmy powinno zostać przeprowadzone. Niezbędne również będą negocjacje z kontrahentami, którym firma zalega z płatnością, w wyniku których uzyska się albo wydłużenie terminów płatności, albo podpisanie ugody wraz z rozłożeniem spłaty zaległości w ratach. Wynegocjowanie ugody z wierzycielem pozwala przedsiębiorstwu na otrzymaniu dodatkowego czasu na poprawę swojej sytuacji.

Komentarze są zamknięte.