Alternatywy dla pracy etatowej

Etat to marzenie wielu. Spokojna praca od ósmej do szesnastej, a później zero stresu. Rzadko da się spotkać takie uwarunkowania. Wystarczy wskazać na ogromny poziom bezrobocia wśród ludzi w wieku od dwudziestu pięciu do trzydziestu lat, aby wiedzieć, że alternatywne sposoby zatrudnienia są wręcz wymagane. Co na dzień dzisiejszy masz do dyspozycji? Oczywiście na pierwszy plan wychodzi jednoosobowa działalność gospodarcza lub wykonywanie zleceń za pośrednictwem umowy o dzieło. Samozatrudniony osiąga najczęściej najlepsze rezultaty.

Koszty obniża zapis do Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, a później dwuletni, preferencyjny ZUS. Szukanie pracy jednak trwa nadal. Zmienna tylko nazwa. Zamiast pracodawcy masz zleceniodawcę. Rozmowy kwalifikacyjne skracają się jednak do minimum, ponieważ rozliczenie fakturą VAT upraszcza znacznie proces współpracy, dając szersze możliwości ludziom wykluczonym z normalnego rynku pracy. Rozpatrz koniecznie wymienione alternatywy. Odnajdź w nich potencjał przydatny do rozwoju osobistego.

Komentarze są zamknięte.